site stats


 • Sever #1
 • Sever #2
 • Zoom+ Views: 8.5K

  Vợ bị ốm chồng chén luôn bạn vợ

  Vợ bị ốm chồng chén luôn bạn vợ, lao” hai,Vợ bị ốm chồng chén luôn bạn vợ ba ngày… có khi cô được “giải lao” cả tuần lể… cũng là cho lành bớt các vết thương mà thôi… Rồi thì đâu cũng vào đấy… Cô tiếp tục chịu đựng… chịu đựng… Trong đầu cô… có một kế hoạch… Cô không cam tâm sống như thế suốt đời… Còn ly dị… Cô không muốn điều đó… Hai năm đã qua… Cái mà cô phấn đấu… đã đạt được rồi… Cái mà cô chịu đựng bấy lâu nay đã quá đủ rồi… – Anh nè, hay tháng này anh xin nghĩ phép thường niên đi anh nhé….

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image