site stats


 • Sever #1
 • Sever #2
 • Zoom+ Views: 4.9K

  Sếp uống say nên chén luôn vợ sếp

  Sếp uống say nên chén luôn vợ sếp, thấy gì. Rồi quay lại nói: – Đâu có gì đâu chị Loan, bất ngờ khi thấy chị đóng cửa nhà tắm lại chị cầm chiếc quần lót trên tay nói: Em khỏi tìm chị gọi em vào đây để nói cho em một số chuyện,Sếp uống say nên chén luôn vợ sếp mùi đó là mùi tinh trùng, và là tinh trùng của em đúng chứ, nhà này có chồng chị với em là đàn ông, chồng chị không có, thì là của em đúng chứ. Tôi nghe xong chị nói hoảng hồn, hoảng sợ, nhìn gương mặt chị và nhận ngay tội và xin chị.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image