site stats


 • Sever #1
 • Zoom+ Views: 0.9K

  Chơi cờ và chơi em Carrie

  Chơi cờ và chơi em Carrie, nghị leo núi.  ”Tôi nghe nói ở Quảng Đông có rất nhiều ngọn núi nổi tiếng. Chúng ta nên leo lên ngọn núi nào? Luofu? Danxia  ?  ”  Không hiểu sao tôi lại thốt ra cái địa danh mà đáng lẽ tôi đã cố tình quên mất này, và không hiểu sao thay vì tự mình phủ quyết để khắc phục nó, tôi lại vô tình giải thích đề xuất này.  ”Núi Tianlu? Tôi dường như không có bất kỳ ấn tượng nào về nó? Nó có nổi tiếng không  ? ” Tôi muốn đi xem lại. ”  Sai,Carrie sai..

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image