site stats


 • Sever #1
 • Sever #2
 • Zoom+ Views: 6.5K

  Cho bạn thân uống say rồi địt vợ bạn

  Cho bạn thân uống say rồi địt vợ bạn, ngàn mỹ kim. Chúng con không có số tiền đó.” “Bố sẽ vay ngân hàng để giúp các con.” “Không,Cho bạn thân uống say rồi địt vợ bạn Chúng con không muốn bố đi vay tiền. Chúng con muốn bố trực tiếp làm cho con có bầu bằng phương pháp truyền giống tự nhiên.” “Con nói gì? Như vậy có nghĩa là bố phải thay chồng con, ngủ với con… Việc này khó quá…” “Nếu bố ngại thì chúng ta chỉ đi thẳng vào vấn đề ngay, không qua khúc dạo đầu”. “Như vậy nghiã là gì?” “Không qua khúc dạo đầu có nghĩa là bố không cần.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image